Vad är vattenkraft och hur fungerar det?

Vattnets kraft är en fantastisk resurs. Vattnet strömmar genom propellrarna där en generator gör om energin i vattnet till el. Vi kan reglera energin tillsammans med vattenkraft genom att reglera vattenflödet vilket erbjuden en flexibilitet utan att öka koldioxidutsläppet.

En tillförlitlig, reglerbar energikälla

Vattenkraft utvinns när strömmande vatten leds genom fasta passager som i sin tur sätter fart på vattenturbiner. En damm eller dammvall skapas för att kunna reglera hur pass mycket energi som utvinns från vattnet. Där bunkras vatten upp som därefter släpps vidare utifrån energibehovet.

Fördelen med dammarna är att det går att ”bunkra ström” vilket gör vattenkraften unikt. Vattenkraften är därmed en tillförlitlig och säker energikälla där energin enkelt kan alstras och regleras i en jämn takt. Det är särskilt användbart när produktionen i andra anläggningar förändras och energi behöver utvinnas snabbt. Det kan vara ett kärnkraftverk som stoppar snabbt eller vindkraft som svänger i produktionen i takt med att vindarna förändras.

Vattentillgången varierar

Hur mycket el som vår vattenkraft faktiskt kan producera beror såklart på hur stor nederbörden av regn och snö är men även på kraftverkens kapacitet och förutsättningar. När kraftverken byggdes anpassades både dammar, turbiner och generatorer till naturens förutsättningar.

Under ett normalår produceras cirka 65 TWh el med vattenkraft i Sverige. Den totala elproduktionen uppges till cirka 145 TWh. Under så kallade torrår, år med mindre nederbörd kan produktionen bli nedåt 50 TWh, medan våtår med ökad nederbörd istället kan ge en produktion upp mot hela 75 TWh.

(terawattimmar = miljarder kilowattimmar)

Image

Teckna ettgröntsmartförmånligtelavtal

KRAFTVIKEN ENERGI AB
Svetsarvägen 15 2tr
171 41 Solna

Org.nr: 559170-0108
Kundtjänst öppen 
Måndagar 08.00 - 16.00
Tis-fre: 07:45 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

info@kraftviken.se
010- 153 27 30