Vad är vindkraft och hur fungerar det?

Genom att fånga vindens rörelse skapas en rotation i vindkraftverkens blad och på så sätt utvinns den energin som vi kallar för vindkraft. Så länge det blåser så kan vi generera el till dig med hjälp av vindens energi och på så sätt även minska den negativa klimatpåverkan.

Medelvindar ger den bästa effekten

För att vindkraftverkets blad ska börja snurra krävs det att det blåser minst fyra meter per sekund. Men om det å andra sidan skulle börja blåsa allt för mycket, mer än 25 meter per sekund, då stängs vindkraftverken istället ner av säkerhetsskäl. 13 meter per sekund är det allra bästa, då når vindkraftverk sin maximala effekt.

Kraftigt höga vindhastigheter förekommer inte allt för ofta i Sverige och det är därför inte lönsamt att investera i kraftverk som tål högre vindstyrkor. Just vindkraftverken är dock robust byggda så att de ska kunna stå emot kraftigare vindar, upp emot 70 meter per sekund. Dessutom så har de nya vindkraftverken både större och mer effektiva turbiner vilket genererar mer elektricitet.

Vindkraft kan bromsa klimatförändringarna

Fossil energi utgör fortfarande cirka 80 procent av den totala energitillförseln i världen, och en ökad produktion av förnybar el kommer att spela en central roll i omställningen. Tillgång till modern och ren energi är en förutsättning för att möta de utmaningar som världen står inför. Om vi tillsammans vidtar starkare åtgärder kan vi påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem med förnybara källor som vind, vatten och sol i fokus. Med en utbyggnad av våra vindkraft i Sverige ger vi klimatet och ekonomin den balans som behövs.

Vad som händer är att Sverige kommer att ha möjlighet att producera mer el än den vi behöver. Genom en stark expansion av vindkraften kommer Sverige som land att kunna exportera förnybar, grön el till andra länder Europa och vara med och bidra till minskade utsläpp i Europa.

Image

Teckna ettgröntsmartförmånligtelavtal

KRAFTVIKEN ENERGI AB
Svetsarvägen 15 2tr
171 41 Solna

Org.nr: 559170-0108
Kundtjänst öppen 
Måndagar 08.00 - 16.00
Tis-fre: 07:45 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

info@kraftviken.se
010- 153 27 30